A katolikus naptár szerint február 14. Szent Bálint napja. Újabban mégis azt hirdetik lépten-nyomon idehaza, hogy Valentin napja, pedig Valentin magyarul Bálint. A nyugatról érkező új szokás szerint ez a „szerelmesek napja”, ami szintén Szent Bálintnak köszönhető, ő ugyanis többek között a jegyesek védőszentje. Többek között, mert a fiatal házasoké, az epilepsziásoké és a hasfájósaké is.

Ki volt hát ez a Valentin, azaz Bálint? Bálint a Rómához közeli Terni város püspöke volt. Keresztény hite  miatt II. Claudius császár idején kivégezték, Bálint a hite erejével a börtönőre vak leányának visszaadta a látását. Mielőtt – a hagyomány szerint – 269. február 14-én kivégezték, búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet így írt alá: „A Te Bálintod.” Ez a Bálint-napi üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata. A legenda szerint a püspök a szerelmeseket a keresztény szokások szerint megeskette egymással, köztük katonákat is, akiknek az akkori császári parancsok értelmében nem lett volna szabad házasságra lépni. A friss házaspárokat megajándékozta kertje virágaival. A hagyomány úgy tartja, hogy ezek a házasságok jó csillag alatt születtek.

A vallásos, az egyházi liturgiában gyökerező eredete ennek az ünnepnek Jézusnak, mint égi vőlegénynek a megérkezése az égi esküvőre.

A római-katolikus naptárnak (Calendarium-Romanum_Generale) az 1970-es évi reformjakor e szent és emléknapja az előírt egyházi liturgiából eltűnt, hogy helyet adjon a történelmileg bizonyítható szaloniki születésű szent testvérpár, Konstantin-Cirill (+ Róma, 869.február 14.) és Szent Metód liturgikus ünnepének.

A Bálint-napnak pogány gyökere is ismert. A Bálint-nap körüli napokon az ókori Rómában két vallásos ünnep is létezett, Pán ünnepe és a Lupercalia vagy Februa. Ezeket az ősi eredetű pásztorünnepeket február 13-15 között tartották.

Lupercalia tisztító szertartásokból és termékenységi rítusokból állt, hogy kiengeszteljék a farkas alakú, rosszindulatú Lupercus istent. A papok ekkor a februa nevű kecskebőr szíjakkal ostorozták a fiatalokat, főleg a nőket, hogy a rituális verés tisztulást és termékenységet hozzon.

Egy legenda összefüggést teremt Valentin elhalálozási napja és az ugyanezen napra eső Lupercalia ünnep között. Ez a nap Junó istennő (Jupiter felesége) (a görög Hera, ill. Zeusz latin megfelelői), a házasság pártfogójának ünnepe volt a Római Birodalomban. Ezen a napon a fiatal leányok Juno templomába mentek, hogy ott egy szerelmi jóslatot kapjanak az igazi partner kiválasztásához.

Az egyszerű nép – a plebsz – ifjú férfijai ezen a napon tombolát húztak a még hajadon nők neveivel. Az így létrejövő párok egymással jártak egy ideig és néhányan a szóbeszéd szerint valóban egymásba szerettek. Ez a népszokás sok római arisztokrata szemében erkölcstelen volt.

A férjek virágot ajándékoztak ezen a napon a feleségeknek. Így ez a régi római szokás keveredett a keresztény mártír történetével és meghonosodott a későbbi társadalomban is.

Viszont az ókori pogány ünnepek és a későbbi Szent Bálint nap közötti közvetlen kapcsolatra azonban nincs bizonyíték, csak ezek a legendák léteznek.

Az egyház e szokás helyett Szent Bálint személyében kívánt védőszentet adni a házasságra készülőknek. Gelasius pápa 496-ban rendelte el, hogy Szent Bálint napját február 14-én ünnepeljék. Így vált a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé a 14. századtól Angliában és Franciaországban. A 19. században már üdvözlőkártyákat is küldtek egymásnak a szerelmesek ezen a napon. A II. világháború után Németországban elterjedt, hogy a szerelmesek virággal köszöntik egymást „Valentinkor”. Az utóbbi években pedig nálunk is hódít Valentin, mint profán ünnep.

   Magyarország

Kevéssé ismert, hogy a magyarországi németek közt Szent Bálint igen népszerű volt. Templomaikban gyakran ábrázolták. Bálint freskója látható ma is Töttös Szent Erzsébet-templomának mennyezetén. A Töttös közelében található Bólyban van az egyetlen Szent Bálint tiszteletére szentelt kápolna Magyarországon.

Cikó központjában régi kereszt áll, két oldalán német öltözetben Szent Vendel l hitvalló, a pásztorok védőszentje és Szent Bálint.

Nem csak az ország német, hanem magyar lakói is ismerték az ünnepet. (Ez olvasható az Érdy-kódexben is.) A “nyavalyatörésre” (epilepsziára) hajlamosak gyakran viseltek a nyakukban úgynevezett bálintkereszt, vagy más néven frászkeresztet.

A népi hagyomány szerint ha Bálint-napon hideg, száraz idő van, akkor jó lesz a termés. Azt tartották, hogy Bálint-napon választanak párt a verebek, vagy hogy ekkor jönnek vissza a vándorló vadgalambok. Voltak olyan területek, ahol e napon szokás volt a madarakat etetni.

   Anglia

Az angolszász területen e nap népszerűsége Geoffrey Chaucer, angol költőnek a „Madarak parlamentje “ (Parlement of Foul(e/y)s) című költeményére nyúlik vissza, mely 1383-ban feltehetően II. Richard király udvarában megtartott Valentin ünnepségekre készült és melyet azon első alkalommal adtak elő. A költemény arról szól, hogyan gyülekeznek a madarak épp ezen az ünnepnapon Triász, a természet istennője köré, hogy így mindegyikük egy társra találjon.

A 15. század vége óta vannak Valentin párok Angliában, akik egymásnak kisebb ajándékokat vagy költeményeket küldenek. A virágok ajándékozásával való kapcsolat visszavezethető Samuel Pepys költő feleségére, aki 1667-ben Pepy szerelmes levelére egy virágcsokorral válaszolt. Az angol nemesi társaság köreiben ettől kezdődően a levél és a virágcsokor kapcsolata utánzás révén meghonosodott.

Shakespeare Hamlet című drámájában a megőrült Ophelia ”illetlen” énekében Szent Bálint napjáról beszél, amelynek éjszakáján a leány bement a legényhez és már nem leányként jött ki tőle.

   Németország

Angol kivándorlók vitték a Valentin napi szokásokat magukkal az «új világba«, az Amerikai Egyesült Államokba. A második világháború alatt amerikai katonák hozták magukkal ezt a szokást az európai kontinensre, közöttük Németországba is. 1950-ben Nürnbergben volt az első Valentin napi bál. Ekkor hivatalosan is bevezették a Valentin Énapot. Általánosan ismertté a virágtermesztők és az édességipar reklámjával lett.

Idő közben megjelentek a Valentin édességcsomagok, kártyák és parfümök is, de a legfontosabb ajándék ezen a napon továbbra is a virág. Míg év közben főként a nők azok, akik a virágokat vásárolják, addig Valentin napján a férfiak vannak többségben. A vörös rózsák ára ilyenkor erősen felemelkedik.

   Másutt

A Kínai Népköztársaságban napjainkban egyre kedveltebb lett ez az ünnep a nyugati életstílus felé orientálódó fiatalság körében. Brazíliában június 12-én ünneplik ezt a napot.

Európában saját hagyományok alakultak ki. Itáliában a szerelmespárok többnyire hidakon vagy folyóknál és tavaknál találkoznak. Ezeken a helyeken a kerékpárok elhelyezésére szolgáló berendezések vannak, de nem a kerékpárokat lakatolják le az olasz fiatalok, hanem egyszerűen csak magát a lakatot zárják rá az alkalmatosságokra és arra a nevük kezdőbetűit írják rá, nagyobb lakatokra ráragasztják a pár fényképét is. Miután a lakatot lezárták, a pár tagjai egy-egy kulcsot a vízbe dobnak és közben valamit kívánnak maguknak. Ezeket a kívánságokat nem szabad elárulniuk, de gyaníthatóan az örök szerelem az, amit kívánnak. Egyre több lakat gyűlik így össze nagy csomóban.

Finnországban a Valentin napot a “barátság” napjaként ünneplik, melyen egymásnak azok, akik a másikat szimpatikusnak találják, képeslapot küldenek, vagy kisebb ajándékot adnak át nekik. Ez a “barátság nap” ellentétben az angolszász, vagy a kontinentális Európa területeivel nem bír erotikus vonásokkal.

A német nyugati szláv és szorb területeken a Valentin nap idejére esik az úgynevezett madár-esküvő ünnepe. Ehhez az ünnephez tartozik az azonos nevű német népdal.

   Bálint és a madarak

Nyugat-európai, főleg angol nyelvterületen éltek olyan hiedelmek, miszerint a madarak e napon párosodnak. Ez valószínűleg kapcsolódik a nap ősi, pogány párosító jellegéhez, valamint ahhoz, hogy a madarak érkezése már a közelgő tavaszt jelzi. Magyarországon is különös kapcsolatban volt Bálint a madarakkal. Itt nálunk is azt tartották, hogy e napon választanak párt a verebek, vagy jönnek vissza a vadgalambok. Egyes területeken a madarak etetése is szokás volt. Bálint Sándor néprajzkutató jegyezte fel azt a mindszenti régi magyar hagyományt, hogy e napon “csíkot söpörnek”, vagyis utat vágnak a szegediek az udvaron (akár van hó, akár nincs), s oda mindenféle gabonaszemet, aszalt gyümölcsöt szórnak ki az ég madarainak. A cserszegtomaji gazdák pedig Bálint napkor, még napfelkelte előtt megkerülik a birtokot, hogy a tolvaj madarakat távol tartsák a szőlőtől. Balatongyörökön hasonló szándékkal metszik meg a szőlő négy sarkán a tőkéket.

   Régi szerelmi praktikák

Lányok, lányok földi boszorkányok! Ezt a csúfoló éneket biztos mindenki ismeri még gyerekkorából. Természetesen nem mindenkinek volt tehetsége a régi falusi társadalmakban sem a boszorkánykodáshoz, mégis a maiaknál sokkal több praktikát alkalmaztak az akkori fiatalok, (elsősorban a lányok) azért, hogy megszerezzék és megőrizzék szerelmeiket.

  •     Olyan almát kell enni, amelyiknek kilenc magva van. Azt a kilenc magot bele kell tenni egy óvatlan pillanatban a kiválasztott fiú zsebébe, akkor biztos, hogy bele fog szeretni a praktikát végző lányba.
  •     Meg kell gyújtani egy szál gyufát, megvárni, amíg elég, s amerre ekkor dőlni fog, abból az irányból fog jönni a szerelmes.
  •     Ha valaki kilenc kútról vizet hoz, és azzal a kiszemelt legényt vagy lányt megitatja, akkor az illető mindig szeretni fogja.
  •     Érdemes cicát “uszítani” a lányos házhoz érkező legényre, mert ha ott egy macska a fiú lábához dörgölőzik, akkor ő abból a házból fog nősülni.
  •     Madárral álmodni férjhezmenetelt jelent.
  •     Ha a lány, vagy a fiú eltör egy tükröt, akkor 9 évig nem megy férjhez, illetve nem nősül meg.
  •     Akik nagyon szerelmesek, és azt akarják, hogy szerelmük örökös legyen, egymás hajának szálait süssék tésztába, és közösen egyék meg. Akkor soha nem fogják elhagyni egymást.
  •     Naplemente után nem szabad sepergetni a lánynak, mert nem megy férjhez.
  •     Egyes lányok vakondok véréből cseppentettek valamilyen ételbe, azt megetették a kiszemelt férfival, hogy így megszerezzék maguknak.
  •     Azokat a szerelmeseket a hiedelem szerint nem lehetett semmilyen módszerrel elválasztani egymástól, akiknek összekulcsolt kezüket a két anya szentelt vízzel lemosta, a vizet pedig a fejükre öntötte. E pár ellen nem használt semmiféle szemverés, igézés, vagy rontás.

 Szerelmi horoszkóp 2012 első félévére

2012 első felében nagy megújulások, újrakezdések várhatók, sokan most találhatnak társra, a párban élők pedig sokat javíthatnak, emelhetnek a kapcsolatukon. Tarts velünk Te is, kelj szárnyra a szépség és szerelem bolygójával, a Vénusszal, és tudd meg, milyen nagy állomásokat érint égi útja során, bőséget, szerelmet és harmóniát hozva a Te életedbe is!

   Február

A farsang ideje, mégsem a felszínen dúló csillogó bálok lesznek fontosak. A Vénusz, bár tüzes érzelmeket ígér a Kos jelében, mégis, a Halak csillagkép alatt haladva, a lelkünk mélyének közvetíti üzeneteit. Most térnek vissza a múlt árnyai, hogy újra megküzdhessünk velük, és győzedelmesen továbbléphessünk.

Sokunk életében régi érzelmek, kapcsolatok jelenhetnek meg újra – a lényegi üzenet az, hogy felismerhetjük életünk ismétlődő helyzeteit, és ha tisztán átlátjuk, hogyan lépjünk ki újra a „régi cipőből”, akkor valóban emelhetünk életünkön.

A művészetek bolygója emellett most segíti a múltból, az előző életeinkből magunkkal hozott képességek, tehetségek, mágikus erők kibontakoztatását is.
A hónap főbb állomásai 1., 8., 10. és 15. Elsején este kiváló alkalom nyílik egy szenvedélyes együttlétre a kedvesünkkel. Meglehet, most ébredünk rá, mi az, amin túl kell lépnünk, hogy kapcsolatuk még boldogabb legyen. 8-án új tavasz köszönt be életünkbe, 10-én pedig az érzelmi felszabadulás ideje jön el. Kapcsolatainkat tisztázhatjuk.

A szerelem most sok meglepetést tartogat – aki magányos, arra hirtelen találhat rá egy új érzelem. Február 15 pedig az újjászületés napja – most egy gyökeres fordulattal nagyot változtathatunk érzelmi életünkön, pozitív irányba. A hölgyek számára ez a női szervek gyógyításának napja, egyben ideje annak, hogy még inkább felszínre hozzák nőies, érzelmes oldalukat.

   Március

Az új elindulás, az új kezdetek ideje. Az ősi bölcsességek szerint az áldozatból áldás születik – és ezt most tapasztalhatjuk meg igazán. Kedvesünkért, kapcsolatunkért, talán áldozatot kell hoznunk – ha mást nem, hát időt és energiát áldozni rájuk – ám ez bőségesen megtérül majd. Új kapcsolatok is most születhetnek, indulhatnak. Március 4 a nagy érzelmi összegzések napja lesz, érdemes ekkor végiggondolnunk, mi történt a múltban, és ezt követően továbblépni, új célok felé indulni. Ha van még tisztázni valónk, akkor 5-én erre is sort keríthetünk.

A hónap közepén, különösen 14-én, érdemes figyelni álmaink üzeneteit. Fontos, felemelő, előre vivő tanításokat hozhatnak nekünk.

A Vénusz most rendkívüli módon segíti a művészek, a zenészek munkáját, és minden alkotó tevékenységünket. Ideje, hogy ötleteinket megvalósítsuk, átültessük a gyakorlatba! Sok örömöt rejthetnek most a kreatív, alkotó tevékenységek, no és persze, érzelmeink is, hiszen most fokozódnak az érzelmi energiák.

   Április

A biztonságteremtés és a magasabb szintekre való feltörekvés ideje, a szerelem, a kapcsolatok szempontjából is. Amit eddig elindítottunk, elkezdtünk az érzelmi életünkben, az most bontakozik ki. A Vénusz által virágzó, szép napokat élünk, a testiségben is sok örömöt találunk.

A gyermekre váró párok 3-án sokat tehetnek egy kis lélek leszületéséért – a szerelmes együttlétek most még gyümölcsözőbbek lesznek, mint általában! Ez a hónap alkalmas arra is, hogy fontos dolgokat kimondjunk, megbeszéljünk a kedvesünkkel, és megértsük őt.

15-én a szépséges Vénusz által megláthatjuk, mi jelent számunkra emelkedést, hogyan tehetjük még szebbé és harmonikusabbá a kapcsolatainkat, és vele az életünket. Egy pillantásra az is a jövőbe láthat, aki eddig nem tapasztalta meg e képességét.

25-én az útra lépés ideje jön el, és ez bármilyen módon megjelenhet életünkben, érzelmeinkben. Ha egy új út nyílik meg előttünk, bátran tegyük meg az első lépést! Mostantól felfedezhetjük belső, spirituális világunkat.

A hónap utolsó hete igazi csodákat rejthet! A Vénusz bolygó az Istenek Útjára, a Tejútra lép, és ezzel felemelő, isteni energiákat szállít mindannyiunknak.

Olyan folyamat kezdődik érzelmi életünkben, ahol arra megy ki a játék, hogy megszabadulva eddigi kötődéseinktől, egy magasabb életminőségbe emeljük kapcsolatainkat, érzelmi életünket. Most képesek vagyunk arra, hogy bármilyen problémára egy magasabb szemszögből való látásmód által találjunk megoldást.
A szerelmi beavatások ideje jön el. Már nem az fog számítani, milyen a kedvesünk külseje, vagy mivel bosszantott fel legutóbb… mindezeken a dolgokon felülemelkedve, megérezhetjük az igazi értékeket a társunkban.

   Május

A szerelem hónapja – tartja a régi mondás. A szerelem pedig nem észérvek kérdése, és ez most egyértelműen megmutatkozik. A szerelmes Vénusz a hónap közepétől, 15-től, változtat haladásán, és már nem a földi, hanem az égi iránynak megfelelően alakulnak a kapcsolataink. Bármennyire is igyekeznénk tudatosan felülírni az élet dolgait – most jobb, ha nem tesszük, inkább hagyjuk, legyen, ahogy lennie kell.
Ismét megjelenhetnek múltbeli helyzetek, érzések, vagy meglehet, hogy egy bizonyos dologhoz vissza kell térnünk, hogy szerelmi életünket még szebbé varázsolhassuk. Hogy megteremtsük a boldogságot, és a harmóniát a hétköznapjainkban, az égiek által most még inkább kihasználhatjuk szellemi emelő erőnket. Az érzelmekért megküzdeni most nyílik lehetőségünk. Meglátva azt, mi tart még vissza a boldogságtól, képesek leszünk változtatni önmagunkon, életünkön.

7-én és 23-án rendkívül magas szintű energiákat hívhatunk le életünkbe, hogy kapcsolatainkat még teljesebbé varázsolhatjuk. A béke, a harmónia megteremtése által emelkedhetünk egy jobb élet felé.

   Június

A múlt érzelmeinek visszaköszönése, az előző életekből hozott érzelmi örökségek jelentkezése, június nagy részében még jelen van, ám a hónap végén már új elindulás mutatkozik. Valamit még meg kell, hogy értsünk, tudatosítsunk magunkban, valamit még tisztábban kell látnunk, hogy valóban emelkedjen az életünk, és a kapcsolatunk. Úgy érezhetjük, lassan haladnak a dolgaink, de 27-től minden beindulhat újra.
A nyár első hónapjában megértőbben fordulhatunk kedvesünk felé, és jobban megértjük a másságot, a különbözőségeket. Önmagunkban észrevehetjük, min tudunk változtatni, hogy kapcsolataink sikeresebbek legyenek. Június végén, 24-én, egy ritka, és különleges bolygóállás lesz látható az égbolton, amely nem csak érzelmi életünkben, de minden más életterületen is érvényesül. Egy nagy lehetőséget kapunk az égiektől, és ahogyan telik a június, egyre inkább esedékes lesz egy fontos döntés meghozatala, vagy egy sorsfordító cselekvés megtétele.

Most nagyot fordíthatunk életünkön! Aki betegséggel küzd, annak most eljöhet a gyógyulás ideje, bármekkora is volt a probléma. Teljes megújulásra van lehetőség. Ennek feltétele, hogy tisztázzuk magunkat, hogy lerakjuk a régi terheket, és szabadon lépjünk tovább. Felvállalva mindazt, ami igazi értéket jelent életünkben, kapcsolatainkban.

 Szabó Lőrinc: Csók

 Egy csók: a szem

kezdte, vagy a szív, -

mint néma kiáltás

ömlött ki a szánkra:

valamit akartunk

mondani, biztos,

egyet, ugyanazt,

s nem volt idő rá:

egy csók: a szemből

indult,  vagy a szívből

s ajkunkra húzta

éhezni a lelket:

valami forró

csordult ki belőlünk,

édesen,

mint méz a virágból:

és már csak a két száj

élt, összetapadva,

két meztelen állat,

és ette a csókot.

Tetszett a cikk, feliratkozom hasonló témájú hírlevelekre!